Home > Meeting Minutes > סיכום פגישת ועד 25.10.2012

סיכום פגישת ועד 25.10.2012

נוכחים: טוביה פרידלנדר, יעל מיוחס, אלעד רוזין, עומר ספיר, פרופ’ מארק טלסניק.

קבוצת נגב:

הקשר עם בוסתן, הניב רעיון לפרויקט – ייצור חשמל לשם הפעלת מקרר. המקרר דרוש ליוזמה בכפר – קייטרינג. כיום, הנשים המבשלות צריכות לזרוק את האוכל שהכינו ביום הקודם או לקנות כל יום מחדש מצרכים.

יש לבצע סיור בכפר קאסר א-סיר. חשוב שחנן, מקבוצת רוח, יהיה נוכח וגם לפחות שני אנשים מקבוצת נגב (עם עדיפות לכל השלושה). בנוסף, כדאי שמארק יצטרף מאחר והוא מכיר את הקהילה הכי טוב.

זמן אפשרי לסיור – החל מחמישי בצהריים עד שישי בצהריים, כולל לינה בכפר – באוהל השייח או בבקתות בוץ של בוסתן.

הסיור יכול לכלול הרמה של מד רוח.

קבוצת אתיופיה:

מה שדרוש לקבוצה הוא איש קשר בתוך הקהילה או בקשר טוב איתה. יש מספר גופים ואנשים המביעים התעניינות, אך ללא מחויבות. חייבים למצוא איש קשר אמין ופעיל כדי לקיים את הפרויקט.

הוחלט עקרונית לקיים נסיעה בסוף הסמסטר – סוף פברואר – של 2-3 אנשים: יעל, אלעד או מארק ואדם נוסף מתוך הקבוצה. יש לתכנן את הסיור. מטרות הנסיעה: יצירת קשרים והערכת עלויות לשתי החלופות האפשריות.

קבוצת רוח:

נקבע לו”ז לבניית טורבינה עד סוף ינואר. ישנם צוותי עבודה לרוב החלקים. חסר צוות לבניית התורן.

בנוסף, חסר צוות שיעסוק במדידות רוח – הקמת המדים ואיסוף הנתונים.

קבוצת מים:

לא היו נוכחים מהקבוצה. יש למצוא ראש קבוצה ולהחזיר אותה לפעילות.

קבוצת ביוגז:

הקבוצה הנוכחית תתמקד בביצוע ניסויים במיכלים בינוניים והכנת המיכל הגדול.

יש כיוונים נוספים להתפתחות הקבוצה – הכיוון הקריטי כרגע הוא גיוס צוות שייכנס חזרה למשבצת של נמסלינג בנפאל, ויתכונן לנסיעה לבניית ביוראקטורים בכפר.

משימות:

עומר (+יעל) – גיוס אנשים לפי הדרישות שעלו בעזרת דובר אס”ט ומזכירות הטכניון (עדנה אדלר)

מארק – התקדמות בפרויקטי ביוגז.

הסדר של ביטוח חיצוניים לרוח.

סדנת ריתוך בזמן הקרוב.

טוביה ויעל – תיאום והכנה של הסיור בקאסר א-סיר.

Advertisements
Categories: Meeting Minutes
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: