Home > Meeting Minutes > ישיבת ועד 25.11.2012

ישיבת ועד 25.11.2012

ישיבת ועד מהנדסים ללא גבולות טכניון

תאריך: יום ראשון , 25.11.2012

מיקום: משרד הסניף, בניין בורוביץ

נוכחים: עומר ספיר, טוביה פרידלנדר, שושנה שפלמן, אשרנט אריאל, נועם אורנשטיין, תומר מלול, ברק כהן, אבנר רונן.

הישיבה עסקה בסטטוס ובתוכניות של כל קבוצה.

קבוצת רוח:

התקדמות יפה בסך הכל. יהיה שיתוף פעולה עם קבוצת נגב על הפרויקט שלהם.

חסרים חומרים להמשך בניית הטורבינה וגם חסר צוות לתכנון ובניית המגדל.

קבוצת נגב:

עשו סיור בכפר הבדואי (המוכר על ידי המדינה) קאסר א-סיר. במהלך הסיור למדו על מיזם של נשות הכפר שדורש מקרר ומכונת תפירה. הפרויקט הוא לקחת את הטורבינה הקיימת (על גג בורוביץ) ולהשתמש בה לייצור חשמל לצורך המיזם.

יש למצוא את המקום הטוב ביותר וגם לתכנן את מערכת החשמל.

בנוסף, נערכה שיחה קצרה על האפשרות של גיוס צוות לבניית המגדל או תכנון המגדל על ידי חברי הקבוצה.

קבוצת ביר-פאני:

נעשו מספר ניסויים והולך להיבנות בקרוב מיכל האיסוף מבטון. שאר המערכת – צינורות ומסננים כבר מוכנה. הקבוצה רוצה לצאת בקיץ ולהתקין את המערכת בכפר ביר פאני.

לאחר הישיבה, נערכה שיחה קצרה בין נועם ואבנר על איכות המסננים במערכת ועל החשיבות באיכות סינון גבוה (במיוחד אם המים מיועדים לשתייה וצריכה אישית).

קבוצת ביוגז:

סטודנט לתואר ראשון – אריק רובינשטיין – לקח כפרוייקט גמר את תכנון מערכת הניסוי בטכניון. המערכת כוללת מספר מיכלים בינוניים – מיכל ביקורת, מיכל עם ערבוב ומיכל עם בידוד – אשר ימולאו בצואה. יבדקו פרמטרים שונים הקשורים לטיב הבוצה, כמות הגז, מהירות ההפקה וכו’.

בנוסף, ברק כהן רוצה לשחזר את הצוות שיעבוד בנפאל בבניית מתקני ביוגז בכפר נמסלינג. יש להיפגש עם מארק ולגייס צוות.

קבוצת אתיופיה:

לא היו נציגים.

משימות:

רוח – הזמנת חומרים, המשך הבניה, תכנון ובניית מגדל.

נגב – תכנון מערכת החשמל, עזרה בתכנון ובניית המגדל.

ביר-פאני – השלמת הבנייה של המערכת, בדיקת המסננים.

ביוגז – תכנון מערכת הניסוי, גיוס צוות נמסלינג וקביעת מטרות ותוכנית לצוות נמסלינג.

Advertisements
Categories: Meeting Minutes Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: